Technologie reverzní osmózy vychází z přirozeného jevu (osmózy), při kterém dochází ve dvou roztocích solí o různých koncentracích oddělených přepážkou (membránou) propustnou pouze pro rozpouštědlo k přechodu rozpouštědla (vody) skrz membránu a postupnému vyrovnání koncentrací obou roztoků. Principem reverzní osmózy je aplikace dostatečně vysokého tlaku na jedné straně přepážky, aby došlo k přestupu vody skrz membránu proti směru koncentračního gradientu. V roztoku na té straně, kde působíme tlakem, se tak koncentrace solí zvyšuje. Na druhé straně membrány se hromadí roztok s nižší koncentrací.
Aplikace reverzní osmózy je vhodná pro provozy, kde je potřeba kontinuálně dodávat velmi čistou upravenou vodu stabilní kvality - především farmaceutické a chemické podniky, teplárny apod. Využívá se i jako součást stanic pro výrobu demineralizované vody (laboratoře). Při provozu nedochází k produkci kalů, jako odpad vzniká pouze koncentrovaný roztok solí zachycený na vstupní straně membrány. Technologie je ve srovnání s běžnými způsoby úpravy vody také méně náročná na zastavěnou plochu a jako ostatní modulární zařízení je možné reverzně osmotické stanice snadno rozšiřovat.
Společnost G-servis Praha, spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti s navrhováním a sestavováním reverzně osmotických stanic každému zákazníkovi na míru, ať už se jedná o instalace o výkonu v řádu desítek litrů či desítek metrů krychlových za hodinu. Používáme pouze technologie renomovaných zahraničních výrobců, kteří své produkty neustále zdokonalují na základě nejnovějších poznatků základního i aplikovaného výzkumu.
To co děláme, děláme rádi a baví nás to.
Máme rádi výzvy, takže pokud potřebujete řešit nějaký opravdu závažný problém či projekt, neváhejte se na nás obrátit. To nás motivuje a v tom jsme dobří.
G-servis Praha